About

Karl Van Welden (°1980, België) werkt sinds 2003 aan zijn artistieke kabinetten ‘Een bewaarplaats, hijzelf een hoeder’ waarin hij lichamelijk materiaal van kunstenaars verzamelt, onderzoekt en etaleert. In 2006 initieert hij onder de noemer Verenigde Planeten / United Planets een cyclus gebaseerd op de menselijke aanwezigheid in het universum. Hoe verhoudt de ‘kleine’ mens zich tegenover de ‘grootsheid’ van het heelal? Met de planeten uit ons zonnestelsel als ankerpunt, zoekt hij beeldende antwoorden op die hamvraag, met een grote voorliefde voor verstilde beweging en architecturale vorm.

Als een atmosferische achtergrond representeert elke planeet voor Karl Van Welden een andere projectreeks. Eenzelfde planeet kan verschillende gedaantes aannemen en het onderzoek stopt niet bij het eerste publieke moment. Zich bedienend van verschillende disciplines en afhankelijk van de inhoud kiest Van Welden een geschikte vorm. Vaak werkt hij in situ. Niet-alledaagse locaties spelen vaak een belangrijke rol als actieve medespeler én inspiratiebron.

Het off-cycle werk is kleinschaliger van omvang maar speelt min of meer met dezelfde thematische benaderingen als binnenin het werk uit de cyclus. Het biedt Van Welden de mogelijkheid bepaalde vorm en thema’s uit te diepen. Het omvat tekeningen, schilder, video- en driedimensionaal werk die als reflectie, voorstudie of zijgedachte kunnen werken, maar evengoed op zichzelf kunnen staan of in combinatie een werk kunnen vormen.