SATURN I

SATURN I - TERSCHELLING (NL) © 2011 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN I - TERSCHELLING (NL) © 2011 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN I - TERSCHELLING (NL) © 2011 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN I - TERSCHELLING (NL) © 2011 KVW (Photo: M De Vrieze)

installatie / performance

‘Het lijken net allemaal kooien, allemaal kleine theatertjes, waarin elke speler alleen is, volstrekt tot eenling gemaakt en voortdurend zichtbaar.’ (Michel Foucault, Surveiller et punir)

SATURN I is een performance/installatie in Karl van Welden’s SATURN-reeks, die zich toespitst op thema’s als afstand, intimiteit, oneindigheid, controle en macht in relatie tot het hedendaagse landschap. Het in situ project SATURN I exploreert de beeldkracht van het natuurlandschap en wordt parallel ontwikkeld met SATURN II, een installatie voor urban landscape.

In een ongerept landschap staat een cirkel van monolithisch ogende observatiepunten. Een panoptische opstelling die uitzicht biedt op de weidse omgeving. Als toeschouwer neem je individueel plaats in de observatieposten, die inzoomen op details in het natuurpanorama. De lens gidst je blik naar de intimiteit van geïsoleerde figuren in de verte. In een atmosfeer van melancholie en vage dreiging trachten ze zich via kleine handelingen in te schrijven in de wereld en de tijd.

Duin, vlakte en einder scheppen afstanden of proberen ze te overbruggen. Het landschap als bemiddelaar tussen handelingen op mensenmaat en kosmische dimensies. De bezoeker bepaalt zijn eigen tijd, de performers spelen onafgebroken door.

TERSCHELLING (NL) | Bunkerduin Oost
OEROL 2011 | 18-20 en 22-26 JUNI 2011
Concept | Regie | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgie: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Sara Vilardo | Michael Helland | Carolina Mantovano | Kevin Trappeniers | Fran Verstegen - Video: Wannes Gevaert - Assistent | Fotografie: Maarten De Vrieze - Advies constructie: Hiro Verbist - Coördinatie: Elisa Demarré | Julie Descamps - Productie: Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproductie: Oerol 2011 (NL) | Vooruit (BE) - Met de steun van: PACT Zollverein (DE) | Stad Gent | Vlaamse Overheid - Met dank aan: Staatsbosbeheer (NL)