Close

united planets cycle

A DEPOSITORY
2003

cabinet / installation / performance / video ...
2003 - ...

Since 2003 Karl Van Welden has been working on his artistic cabinet DEPOSITORY in which he gathers bodily materials from artists to examine and exhibit them. He treats the material as relics and as carriers of DNA. The act of collecting and of organized display is a manifestation of the wish to gather all knowledge in a finite space.

kabinet / installatie / performance / video ...
2003 - ...

Sinds 2003 werkt Van Welden aan zijn artistiek kabinet ╩╗Een bewaarplaats, hijzelf een hoeder╩╝ (a depository) waarin hij lichamelijk materiaal van kunstenaars verzamelt, onderzoekt en etaleert. Het materiaal doet enerzijds dienst als relikwie en anderzijds als drager van DNA. De act van het verzamelen en georganiseerd etaleren is een manifestatie van de wens om alle kennis te vergaren in een eindige ruimte.